Акушерство і гінекологія - Запорожан В.М. - Підручник у 2-х томах

Скачати безкоштовно підручник «Акушерство і гінекологія», Запорожан В.М.Год выпуска: 2005


Автор: Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М.


Жанр: Акушерство і гінекологія


Формат: PDF


Качество: OCR


Описание: Підручник «Акушерство і гінекологія» обмежений рамками навчальної програми і тому він може бути лише орієнтиром у безмежному світі медичних знань. У підручнику представлені всі розділи акушерства і гінекології, а також окремі питання базових наук: репродуктивної анатомії, ембріології, генетики та репродуктивної фізіології. Враховуючи сучасні вимоги до навчання студентів-медиків, вперше представлено у повному обсязі питання первинної і профілактичної амбулаторної допомоги в практиці акушера-гінеколога, значну увагу приділено скринінгу актуальних захворювань, алгоритмам практичних дій лікаря за умов невідкладних клінічних ситуацій в акушерстві та гінекології, оперативним втручанням, альтернативним методам лікування.
Цінним доповненням до підручника, що надає йому орієнтованості на роботу практичного лікаря, є додатки, в які увійшли матеріали наказів МОЗ України «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» (наказ № 503 від 28.12.2002), «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» (наказ № 582 від 15.12.2003 р.) та «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» (наказ № 503 від 29.12.2003 р.).
Користь читачеві принесуть також атласи «Гінекологічна патологія» (В.М. Запорожан, М. Р. Цегельський, 2002) і «Акушерська патологія» (В.М. Запорожан, В.П. Міщенко, 2005), які були задумані й створювалися як ілюстровані додатки до цього підручника.
Автори висловлюють щиру подяку завідувачу акушерсько-гінекологічним відділенням університетського шпиталю Нью-Йоркського медичного коледжу Кевіну Д. Райллі (Kevin D. Reilly) за сприяння у створенні цього підручника та атласу «Гінекологічна патологія».

Підручник «Акушерство і гінекологія» призначений для післядипломної освіти лікарів, а також для студентів, магістрів, аспірантів, вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, клінічних ординаторів.


Зміст підручника

«Акушерство і гінекологія»

ТОМ 1

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТОК

 1. Професійна етика акушера-гінеколога
 2. Комунікаційні навички
 3. Інформаційне забезпечення
 4. Постійна медична освіта
 5. Прийоми ефективного навчання й режим роботи
 6. Допомога у кризових ситуаціях
 7. Безпека пацієнтів
 8. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
 9. Проблеми в лікарській практиці
 10. Досягнення компетентності

ПЕРВИННА І ПРОФІЛАКТИЧНА АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА В ПРАКТИЦІ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА

 1. Профілактичне медичне обстеження
 2. Загальне консультування пацієнтів
 3. Спеціальні гінекологічні проблеми
 4. Амбулаторна допомога при екстрагенітальних захворюваннях
 5. Періодичні профілактичні обстеження

РЕПРОДУКТИВНА АНАТОМІЯ

 1. Анатомія жіночих статевих органів
 2. Зовнішні жіночі статеві органи
 3. Внутрішні жіночі статеві органи
 4. Судинна система таза
 5. Лімфатична система таза
 6. Іннервація таза
 7. Негенітальні тазові органи
 8. Інші структури жіночого таза
 9. Кістковий таз і тазове дно
 10. Жіночий таз в акушерському відношенні
 11. Класифікація типів таза за Caldwell — Моlоу

РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 1. Нейроендокринна регуляція репродуктивної системи
 2. Гіпоталамус
 3. Гіпофіз
 4. Яєчники
 5. Тканини-мішені. Менструальний цикл

РЕПРОДУКТИВНА ГЕНЕТИКА, ЕМБРІОЛОГІЯ ТА ТЕРАТОЛОГІЯ

 1. Гаметогенез
 2. Оогенез
 3. Сперматогенез
 4. Дроблення
 5. Бластоциста
 6. Двошаровий зародковий диск
 7. Тришаровий зародковий диск. Гаструляція
 8. Ембріональний період (органогенез)
 9. Плодовий (фетальний) період розвитку
 10. Тератологія. Типи аномалій розвитку
 11. Плодові оболонки і плацента
 12. Кровообіг плода

ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 1. Хромосомні аномалії
 2. Скринінг генетичних захворювань
 3. Моногенні захворювання
 4. Мультифакторіальні спадкові захворювання
 5. Природжені вади розвитку плода
 6. Пренатальний скринінг
 7. Пренатальна діагностика
 8. Перспективи пренатальної діагностики
 9. Профілактика аномалій розвитку плода

РЕПРОДУКТИВНА ФІЗІОЛОГІЯ

 1. Вагітність: загальні положення
 2. Термінологія
 3. Діагностика вагітності

АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ ДО ВАГІТНОСТІ

 1. Репродуктивна система
 2. Шкіра
 3. Метаболічні зміни
 4. Серцево-судинна система
 5. Дихальна система
 6. Шлунково-кишковий тракт
 7. Сечовивідна система
 8. Система крові
 9. Ендокринна система
 10. Кістково-м’язова система
 11. Орган зору
 12. Центральна нервова система

ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ ТА ПРЕНАТАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

 1. Амбулаторне обстеження
 2. Харчування та гігієна вагітних

АНТЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЛОДА

 1. Плацентарна недостатність
 2. Антенатальна оцінка стану плода

ПОЛОГИ І РОЗРОДЖЕННЯ

 1. Фази пологів
 2. Причини початку пологової діяльності
 3. Акушерське обстеження в пологах
 4. Плід як об'єкт пологів
 5. Перебіг пологів
 6. Інтранатальний моніторинг стану плода
 7. Клінічний перебіг пологів
 8. Періоди пологів. Ведення пологів
 9. I період пологів
 10. II період пологів
 11. Піхвове розродження
 12. Епізіотомія
 13. Новонароджений
 14. Оперативне піхвове розродження
 15. Акушерські щипці
 16. Вакуум-екстракція плода
 17. Плодоруйнівні операції
 18. III період пологів
 19. Травми пологових шляхів
 20. Кесарів розтин
 21. Піхвові пологи після кесаревого розтину
 22. Акушерська анальгезія та анестезія
 23. Асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості
 24. Пологові травми плода

УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ РАННІХ ТЕРМІНІВ

 1. Позаматкова вагітність
 2. Мимовільні аборти
 3. Істміко-цервікальна недостатність (неповноцінність шийки матки)
 4. Звичне невиношуванні вагітності (звичний викидень)

АКУШЕРСЬКІ ДОПОЛОГОВІ КРОВОТЕЧІ

 1. Передлежання плаценти
 2. Передчасне відшарування плаценти
 3. Розрив матки
 4. Розрив плодових судин

УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ І РОЗРОДЖЕННЯ

 1. Передчасні пологи
 2. Передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності
 3. Аномалії пологової діяльності
 4. Аномалії пологових сил
 5. Аномалії І періоду пологів
 6. Аномалії II періоду пологів
 7. Вузький таз
 8. Біомеханізм пологів при вузькому тазі
 9. Клінічно вузький таз
 10. Тазові передлежання плода
 11. Аномальні передлежання плода
 12. Розгинальні головні передлежання
 13. Плечове передлежання
 14. Складні передлежання плода
 15. Персистуючий задній вид потиличного передлежання
 16. Невідкладні стани при пологах
 17. Брадикардія плода
 18. Дистоція плечиків плода
 19. Травми пологових шляхів. Акушерський травматизм
 20. Розрив матки
 21. Гіпотензія матері
 22. Судоми

ПЛОДОВІ УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ

 1. Порушення росту плода
 2. Низька маса тіла для гестаційного віку
 3. Зменшення потенціалу росту
 4. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода
 5. Велика маса тіла для гестаційного віку і макросомія плода
 6. Порушення об'єму амніотичної рідини
 7. Маловоддя
 8. Багатоводдя
 9. Резус-конфліктна вагітність і резус-імунізація (алоімунізація)
 10. Інші причини гемолітичної хвороби (імунної водянки)
 11. Гемолітична хвороба новонародженого
 12. Антенатальна (внутрішньоутробна) смерть плода
 13. Переношена вагітність
 14. Багатоплідна вагітність

ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРЕЕКЛАМПСІЯ

 1. Прееклампсія
 2. HELLP-синдром
 3. Гостра жирова дистрофія печінки
 4. Еклампсія
 5. Хронічна гіпертензія
 6. Прееклампсія, сполучена з хронічною гіпертензією

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ ВАГІТНОСТІ

 1. Гестаційний діабет
 2. Прегестаційний діабет

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

 1. Інфекції сечових шляхів
 2. Бактеріальний вагіноз
 3. Стрептокок групи В
 4. Хоріоамніоніт
 5. Внутрішньоутробні інфекції
 6. Вірус простого герпесу
 7. Вірус вітряної віспи
 8. Парвовірус
 9. Цитомегаловірус
 10. Вірус краснухи
 11. Вірус імунодефіциту людини
 12. Гонорея
 13. Хламідійна інфекція
 14. Гепатит В
 15. Сифіліс
 16. Токсоплазмоз

УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 1. Захворювання шлунково-кишкового тракту
 2. Невгамовне блювання вагітних (hyperemesis gravidarum)
 3. Гострий апендицит
 4. Гострий панкреатит
 5. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки
 6. Гострий холецистит і холедохолітіаз
 7. Біль у животі
 8. Травма при вагітності
 9. Захворювання системи крові
 10. Захворювання нервової системи. Судомні розлади
 11. Захворювання серцево-судинної системи
 12. Принципи ведення вагітних
 13. Кардіоваскулярні захворювання
 14. Синдром Ейзенмегера і легенева гіпертензія
 15. Захворювання клапанів серця
 16. Аортальний стеноз і недостатність аортального клапана
 17. Синдром Марфана
 18. Кардіоміопатія
 19. Хронічні захворювання нирок
 20. Захворювання дихальних шляхів
 21. Бронхіальна астма
 22. Пневмонія
 23. Туберкульоз легенів
 24. Тромбоемболічні захворювання
 25. Тромбоз поверхневих вен
 26. Тромбоз глибоких вен
 27. Емболія навколоплідними водами
 28. Захворювання щитоподібної залози
 29. Гіпертиреоїдизм
 30. Гіпотиреоїдизм
 31. Інші ендокринні захворювання при вагітності
 32. Аутоімунні захворювання
 33. Антифосфоліпідний синдром
 34. Системний червоний вовчак
 35. Ревматоїдний артрит
 36. Міастенія
 37. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
 38. Вагітність і захворювання статевих органів. Злоякісні захворювання статевих органів при вагітності
 39. Застосування токсичних речовин при вагітності
 40. Алкоголь
 41. Кофеїн
 42. Нікотин
 43. Кокаїн
 44. Опіати

ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ

 1. Фізіологія післяпологового періоду
 2. Післяпологова контрацепція
 3. Післяпологовий догляд
 4. Ускладнення післяпологового періоду
 5. Післяпологова кровотеча
 6. Розриви статевих шляхів
 7. Атонія (гіпотонія) матки
 8. Залишки плаценти і оболонок
 9. Приросла плацента
 10. Розрив матки
 11. Виворіт матки
 12. Оперативне лікування післяпологових кровотеч
 13. Гіповолемічний (геморагічний) шок
 14. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
 15. Коагулопатичні кровотечі
 16. Післяпологові інфекційні ускладнення
 17. Інфекція рани
 18. Некротизуючий фасциїт
 19. Інфекція рани після кесаревого розтину
 20. Мастит
 21. Ендометрит (ендоміометрит)
 22. Параметрит, флегмона параметрія
 23. Тазовий абсцес
 24. Тубооваріальний абсцес
 25. Септичний тазовий тромбофлебіт
 26. Перитоніт
 27. Синдром токсичного шоку
 28. Сепсис і септичний шок (бактеріємія, септицемія)
 29. Інші післяпологові захворювання. Післяпологова депресія

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ТОМ 2

ЗАГАЛЬНА СИМПТОМАТОЛОГІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

 1. Збирання анамнезу
 2. Загальне об'єктивне обстеження
 3. Спеціальні методи об'єктивного обстеження
 4. Тести функціональної діагностики та гормональні дослідження
 5. Діагностичні процедури та інструментальні методи діагностики

ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ

 1. Захворювання вульви і піхви
 2. Природжені аномалії
 3. Доброякісні (ненеопластичні) епітеліальні захворювання вульви та піхви
 4. Дерматози вульви
 5. Доброякісні кісти і пухлини вульви і піхви
 6. Доброякісні солідні пухлини
 7. Доброякісні захворювання шийки матки
 8. Природжені аномалії
 9. Кісти шийки матки
 10. Поліп шийки матки
 11. Міома шийки матки
 12. Цервікальний стеноз (стеноз шийки матки)

ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ

 1. Анатомічні аномалії матки
 2. Міома матки
 3. Гіперплазія ендометрія
 4. Кісти яєчників

ЕНДОМЕТРІОЗ ТА АДЕНОМІОЗ

 1. Ендометріоз
 2. Аденоміоз

ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ ЖІНОЧОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ

 1. Інфекції сечовивідних шляхів
 2. Інфекції зовнішніх статевих органів
 3. Вульвіт
 4. Виразкові ураження
 5. Сифіліс
 6. Генітальний герпес
 7. Шанкроїд
 8. Венерична лімфопатія
 9. Невиразкові ураження
 10. Папіломавірусна інфекція
 11. Контагіозний молюск
 12. Лобковий педикульоз і почесуха
 13. Інфекції піхви
 14. Бактеріальний вагіноз
 15. Грибкова (кандидозна) інфекція
 16. Трихомоніаз
 17. Інфекції шийки матки
 18. Гонорея
 19. Хламідійна інфекція

ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ І СИСТЕМНІ ІНФЕКЦІЇ

 1. Ендометрит
 2. Запальні захворювання органів таза
 3. Тубооваріальний абсцес
 4. Синдром токсичного шоку
 5. Вірус імунодефіциту людини

ОПУЩЕННЯ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ. ГЕНІТАЛЬНІ ПРОЛАПСИ

 1. Тазові пролапси

НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

 1. Анатомія нижнього відділу сечового тракту
 2. Стресове нетримання сечі
 3. Імперативне нетримання сечі (нестабільність детрузора)
 4. Повне нетримання сечі
 5. Нетримання сечі при переповненні сечового міхура

ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД, МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ І МЕНОПАУЗА

 1. Пубертатний період
 2. Порушення пубертатного розвитку
 3. Передчасний пубертатний розвиток
 4. Затримка пубертатного розвитку
 5. Менструальний цикл
 6. Фолікулярна фаза
 7. Овуляція
 8. Лютеїнова фаза
 9. Менструація
 10. Менопауза і постменопауза
 11. Замісна гормональна терапія
 12. Альтернативні терапевтичні режими

АМЕНОРЕЯ

 1. Первинна аменорея
 2. Аномалії вихідного тракту
 3. Неперфорована перетинка піхви
 4. Поперечна перетинка піхви
 5. Агенезія піхви, або мюллерова агенезія (синдром Майєра — Рокітанського — Кюстера — Гаузера)
 6. Тестикулярна фемінізація
 7. Розлади кінцевих органів (органів-мішеней)
 8. Яєчникова недостатність (гіпергонадотропний гіпогонадизм)
 9. Дисгенезія гонад із хромосомним набором
 10. Центральні розлади
 11. Гіпоталамічні розлади
 12. Гіпофізарні розлади
 13. Вторинна аменорея
 14. Анатомічні аномалії
 15. Яєчникова недостатність
 16. Синдром полікістозних яєчників
 17. Аменорея при гіперпролактинемії
 18. Дизрупції гіпоталамо-гіпофізарної осі
 19. Індукція овуляції

АНОМАЛІЇ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

 1. Дисменорея
 2. Первинна дисменорея
 3. Вторинна дисменорея
 4. Тазові спайки
 5. Передменструальний синдром
 6. Аномальні маткові кровотечі
 7. Менорагія
 8. Метрорагія і менометрорагія
 9. Гіпоменорея. Полі- та олігоменорея
 10. Дисфункціональні маткові кровотечі
 11. Постменопаузальні кровотечі

ГІРСУТИЗМ І ВІРИЛІЗМ

 1. Нормальний синтез андрогенів
 2. Патологічна продукція андрогенів
 3. Захворювання надниркових залоз
 4. Синдром Кушинга
 5. Природжена гіперплазія кори надниркових залоз
 6. Функціональні розлади яєчників
 7. Ненеопластичні захворювання яєчників
 8. Неопластичні захворювання яєчників
 9. Медикаментозні препарати й екзогенні гормони
 10. Ідіопатичний гірсутизм

КОНТРАЦЕПЦІЯ І СТЕРИЛІЗАЦІЯ

 1. Природні методи контрацепції
 2. Бар'єрні методи контрацепції
 3. Сперміциди
 4. Внутрішньоматкова контрацепція (спіраль)
 5. Гормональні контрацептиви
 6. Комбіновані оральні контрацептиви
 7. Монофазні комбіновані оральні контрацептиви
 8. Мультифазні комбіновані оральні контрацептиви
 9. Чисто прогестинові контрацептиви
 10. Прогестинові імпланти
 11. Невідкладна (ургентна) контрацепція
 12. Хірургічна стерилізація

ЕЛЕКТИВНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

 1. Елективне переривання вагітності в І триместрі
 2. Вакуум-аспірація плідного яйця та інструментальний аборт
 3. Медикаментозний аборт
 4. Елективне переривання вагітності в II триместрі
 5. Медикаментозна індукція пологів
 6. Інструментальний аборт

БЕЗПЛІДНІСТЬ І ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 1. Чоловічі фактори безплідності
 2. Жіночі фактори безплідності
 3. Матковий фактор безплідності
 4. Цервікальний фактор безплідності
 5. Овуляторний фактор безплідності
 6. Непояснена безплідність
 7. Допоміжні репродуктивні технології
 8. Індукція овуляції
 9. Передові репродуктивні технології (IVF, GIFT, ZIFT, ICSI)

ГОСТРИЙ І ХРОНІЧНИЙ ТАЗОВИЙ БІЛЬ

 1. Іннервація тазових органів
 2. Типи тазового болю
 3. Гострий тазовий біль
 4. Овуляторний біль і дисменорея
 5. Функціональні кісти яєчників (фолікулярні і жовтого тіла)
 6. Маткова вагітність
 7. Позаматкова вагітність
 8. Тазові інфекції
 9. Пухлини матки
 10. Пухлини яєчників
 11. Ендометріоз
 12. Аденоміоз
 13. Гострий тазовий біль негінекологічного походження
 14. Захворювання сечовивідних шляхів
 15. Захворювання шлунково-кишкового тракту
 16. Хронічний тазовий біль
 17. Тазові адгезії
 18. Глибокий вагінальний біль

НЕОПЛАСТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУЛЬВИ І ПІХВИ

 1. Преінвазивні захворювання вульви
 2. Хвороба Педжета
 3. Інтраепітеліальна неоплазія вульви
 4. Рак вульви
 5. Преінвазивні захворювання піхви
 6. Рак піхви

РАК ШИЙКИ МАТКИ

 1. Неопластичні преінвазивні захворювання шийки матки
 2. Рак шийки матки

РАК ЕНДОМЕТРІЯ

ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКІВ І МАТКОВИХ ТРУБ

 1. Патогенез, класифікація, клініка, діагностика
 2. Епітеліальні пухлини яєчників
 3. Зародковоклітинні пухлини яєчників
 4. Пухлини строми статевого тяжа
 5. Рак маткових труб

ГЕСТАЦІЙНА ТРОФОБЛАСТИЧНА ХВОРОБА

 1. Доброякісна гестаційна трофобластична хвороба
 2. Повний міхуровий занесок
 3. Неповний міхуровий занесок
 4. Злоякісна гестаційна трофобластична хвороба
 5. Інвазивний занесок
 6. Хоріокарцинома
 7. Трофобластична пухлина плацентарної площини

ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

 1. Дослідження стану молочної залози
 2. Доброякісні захворювання молочної залози
 3. Фіброкістозна хвороба
 4. Фіброаденома
 5. Листоподібна цистосаркома
 6. Внутрішньопротокова папілома
 7. Ектазія молочних проток (плазмоцитарний мастит)
 8. Злоякісні захворювання молочної залози
 9. Неінвазивні неопластичні захворювання
 10. Інвазивний рак молочної залози
 11. Лікування метастатичного або рецидивного раку молочної залози

ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

 1. Операції невеликого обсягу
 2. Операції на шийці матки
 3. Операції при випаданні й опущенні жіночих статевих органів
 4. Операції на придатках матки
 5. Операції на матці
 6. Діагностична і хірургічна ендоскопія
 7. Передопераційна підготовка гінекологічних хворих
 8. Післяопераційне ведення гінекологічних хворих

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


скачати підручник: «Акушерство і гінекологія — Том 1»

скачати підручник: «Акушерство і гінекологія — Том 2»

Акушерство
 • alik
 • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив