Лікувальна фізична культура - Соколовський В.С. - Підручник

Скачати безплатно підручник «Лікувальна фізична культура», Баранов А.А.Год выпуска: 2005


Автор: Соколовський В.С.


Жанр: Лікувальна фізкультура


Формат: PDF


Качество: OCR


Описание: Відповідно до вимог «Програми з лікувальної фізкультури і спортивної медицини для студентів медичних факультетів медичних вузів», затвердженої МОЗ України в 2002 році, автори цього підручника повніше подають теоретичний матеріал і більш детально викладають методики застосування фізичних вправ при захворюваннях різних систем і органів, травматичних ушкодженнях і після оперативних втручань. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні питання і тестові (ситуаційні) завдання, що сприяють формуванню клінічного мислення у студентів і дозволяють самостійно визначити ступінь засвоєння отриманих знань.
Основна мета підручника полягає в теоретичному осмисленні студентом значення засобів, якими користується лікувальна фізкультура, оволодінні майбутніми лікарями методиками і навичками проведення занять із лікувальної фізкультури. Доцільність такого напряму фахової підготовки медика зумовлена сучасними потребами лікарської практики, яка вимагає від нього знань і навичок, що стосуються різних аспектів лікування хворого. Це сприятиме суттєвому зменшенню існуючої диспропорції між рівнем теоретичних знань із багатьох дисциплін і практичними вміннями випускника медичного вищого навчального закладу.
Організаційна структура підручника адаптована до тематики конкретних системних захворювань. Така його композиційна особливість сприятиме орієнтації студента або лікаря у пошуку відповідного навчального матеріалу при позааудиторній підготовці до кожного заняття і під час його проведення.
У підручнику висвітлено сучасні погляди на процеси реабілітації, місце лікувальної фізичної культури в комплексі реабілітаційних заходів, механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях і травмах, необхідність використання рухів і фізичних вправ з лікувальною метою. Матеріал докладно викладено і систематизовано, а в деяких випадках істотно доповнено новими повідомленнями про застосування лікувальної фізичної культури в клініці внутрішніх хвороб, при захворюваннях і травмах нервової системи, оперативних втручаннях на органах грудної клітки, захворюваннях дитячого віку та ін.
Окремий розділ присвячено історії виникнення і розвитку лікувальної фізичної культури, в якому авторами узагальнені відомості про шлях становлення ЛФК в Україні, приділена особлива увага видатним українським вченим, лікарям і педагогам, що відіграли неабияку роль у науковому обгрунтуванні, організації та впровадженні ЛФК у комплексне лікування хворих на різних етапах відновної терапії.
Загальні основи лікувальної фізичної культури, викладені з принципово нових позицій, базуються на уявленнях про вирішальну роль механізмів саногенезу в процесі видужання. Заслуговує на увагу класифікація фізичних вправ, акцентовано увагу на таких формах ЛФК, як трудотерапія, райттерапія і музикотерапія та ін.
Підручник «Лікувальна фізична культура» цілковито відповідає вимогам, викладеним у «Положенні про порядок підготовки і видання навчальної та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації».


Змiст підручника

«Лікувальна фізична культура»

КОРОТКА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

2.1. Особливості методу лікувальної фізичної культури
2.2. Місце лікувальної фізкультури у системі медичної реабілітації
2.3. Механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм людини
2.4. Механізми дії екстракардіальних факторів кровообігу
2.5. Засоби лікувальної фізичної культури
2.6. Форми і методи проведення лікувальної фізичної культури
2.7. Основні методичні принципи лікувальної фізкультури
2.8. Дозування фізичного навантаження
2.9. Планування й облік лікувального впливу фізичних вправ
2.10. Режими рухової активності
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
3.1. Механізми впливу фізичних вправ на серцево-судинну діяльність
3.2. Методичні принципи застосування ЛФК при серцево-судинних захворюваннях
3.3. Лікувальна фізична культура при ішемічній хворобі серця
3.4. Лікувальна фізична культура при інфаркті міокарда
3.5. Лікувальна фізична культура при гіпертонічній хворобі
3.6. Лікувальна фізична культура при гіпотонічній хворобі
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
4.1. Клініко-фізіологічне обгрунтування використання ЛФК
4.2. Лікувальна фізична культура при пневмонії
4.3. Лікувальна фізична культура при ексудативному плевриті
4.4. Лікувальна фізична культура при хронічному бронхіті
4.5. Лікувальна фізична культура при емфіземі легень і пневмосклерозі
4.6. Лікувальна фізична культура при бронхоектатичній хворобі
4.7. Лікувальна фізична культура при бронхіальній астмі
4.8. Лікувальна фізична культура при туберкульозі легень
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
5.1. Лікувальна фізична культура при хронічних захворюваннях гепатобіліарної системи
5.2. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
6.1. Анатомо-фізіологічні структури рухової сфери
6.2. Симптоматологія рухових розладів
6.3. Лікувальна фізична культура при захворюваннях і травмах периферичної нервової системи
6.4. Лікувальна фізична культура при органічних захворюваннях і травмах центральної нервової системи
6.5. Лікувальна фізична культура при травмах спинного мозку
6.6. Лікувальна фізична культура при дитячих церебральних паралічах
6.7. Лікувальна фізична культура при функціональних захворюваннях центральної нервової системи
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
7.1. Лікувальна фізична культура при нормальному перебігу вагітності
7.2. Лікувальна фізична культура при неправильних положеннях і тазових передлежаннях плода
7.3. Лікувальна фізична культура при вузькому тазі
7.4. Лікувальна фізична культура при переношеній вагітності
7.5. Лікувальна фізична культура у пологах
7.6. Лікувальна фізична культура у післяпологовому періоді
7.7. Лікувальна фізична культура при оперативному розродженні
7.8. Лікувальна фізична культура в гінекології
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ПОРОЖНИННІЙ ХІРУРГІЇ
8.1. Лікувальна фізична культура при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини
8.2. Лікувальна фізична культура при оперативних втручаннях на органах грудної клітки
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
9.1. Клініко-фізіологічне обгрунтування використання ЛФК
9.2. Загальні принципи застосування лікувальної фізичної культури
9.3. Лікувальна фізична культура при переломах кісток верхнього плечового пояса
9.4. Лікувальна фізична культура при переломах кісток нижніх кінцівок
9.5. Лікувальна фізична культура при ушкодженнях суглобів
9.6. Лікувальна фізична культура при переломах таза
9.7. Лікувальна фізична культура при переломах хребетного стовпа
9.8. Лікувальна фізична культура після ампутації нижніх і верхніх кінцівок
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИТЯЧОГО ВІКУ
10.1. Лікувальна фізична культура при пневмонії у дітей раннього віку
10.2. Лікувальна фізична культура при рахіті
10.3. Лікувальна фізична культура при гіпотрофії
10.4. Лікувальна фізична культура при ревматизмі
10.5. Лікувальна фізична культура при бронхіальній астмі
10.6. Лікувальна фізична культура при хронічних неспецифічних захворюваннях легень
10.7. Лікувальна фізична культура при ожирінні
10.8. Лікувальна фізична культура у дитячій ортопедії
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МАСАЖУ І МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
11.1. Масаж
11.2. Мануальна терапія
ЛІТЕРАТУРА


скачати підручник: «Лікувальна фізична культура»

Лечебная физкультура
 • lpro
 • 3

Комментариев 3

 1. Офлайн
  taniyshka
  taniyshka 7 июня 2010 23:33
  Здраствуйте!
  Почему у меня какие-то непонятные знаки скачиваются?
 2. Офлайн
  Booksmed
  Booksmed 12 февраля 2010 15:27
  MR,
  потому что ошибочка была smile исправлено!
 3. Офлайн
  MR
  MR 12 февраля 2010 14:43
  А почему скачивается Педиатрия ?! :am:

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив