Оперативна хірургія та топографічна анатомія - Ковальський М.П. - Підручник

Скачати безкоштовно підручник «Оперативна хірургія та топографічна анатомія», Ковальський М.П.Год выпуска: 2010

Автор: Ю.Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, С. В. Дорошенко

Жанр: Хірургія

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Останніми роками у структурі вищої освіти України взагалі і вищої медичної освіти зокрема відбуваються інтенсивні процеси модифікації та впровадження нових інноваційних технологій навчання, передусім системи ступеневих іспитів «Крок» і кредитно-модульної системи навчання для медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Одночасно відкриваються нов» факультети (медико-психологічний, спортивної медицини тошо)г шо передбачає створення на базі вищої медичної освіти нових фахів. Безумовно, ці новації у сфері вищої медичної освіти погребують суттєвого, а інколи і докорінного оновлення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
Нині в царині оперативної хірургії та топографічної анатомії спостерігають недостатнє забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами як у змістовному, так і в технічному плані. Під час вивчення нашої дисципліни переважно використовують україномовний підручник «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» / К.І. Кульчицький, М. П. Ковальський, А.П. Дитківський та ін. / 1994 року видання. Незважаючи на солідний тираж (10 000 примірників) підручник стає малодоступним для студентів унаслідок фізичного зношення. Для викладання дисципліни російською мовою (для іноземних студентів) використовують підручник «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» / К. И. Кульчицкий, И. И. Бобрик (1989), який взагалі став раритетом.
Студента стоматологічних факультетів у 2000 р. отримали підручник «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» за редакцією М. С. Скрипникова, але і вш вже стає малодоступним.
Отже, нагальною є потреба у виданні нового підручника з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Авторський колектив сформовано на основі кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Більшість авторів брали участь у створенні таких самих підручників у 1989 та 1994 рр. До написання певних розділів також були залучені викладачі однопрофільних кафедр медичних університетів України. Ми ставили перед собою завдання створити підручник з предмету, який би поєднував класичну структуру з новими викликами, що постали перед вищою медичною освітою України. Також враховано зростання обсягу самостійної роботи студентів.
Практика свідчить, що підручник з топографічної анатомії і оперативної хірургії є настільною книгою для інтернів, хірургів-початківців, та й досвідчені лікарі мають його на своїй книжковій полиці. Для цього підручник створено з урахуванням таких рекомендацій МОН та МОЗ України:

  1. високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;
  2. наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкриті база) у форматі «Крок». Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленність студентів в опануванні підручника;
  3. наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
  4. структурованість тексту й ілюстрацій.

Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що е традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання.
Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням «Міжнародна анатомічна номенклатура», Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.
У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Кількість епонімних назв у царині топографічної анатомії максимально скорочена, використано лише терміни, широко вживані в медичній літературі, а також ті, що не мають класифікаційних аналогів. Під час викладення оперативної хірургії епонімів вжито більше, оскільки деякі назви оперативних процедур, симптомів і синдромів взагалі не мають аналогів.

Підручник «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» призначений для студентів вищих медичних навчальних закладці IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.
Автори вважають, що підручник буде користуватися увагою не лише студентів, а й інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.
Авторський колектив буде вдячний за критичні зауваження, доповнення та побажання.


Хирургия
  • somik31
  • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив