Ортопедія - Олекса А.П. - Підручник

Скачати безплатно підручник "Ортопедія", Олекса А.П.Год выпуска: 2006

Автор: Олекса А.П.

Жанр: Ортопедія

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Підручник "Ортопедія" - перше видання українською мовою, основною метою якого є задоволення потреби студентів та лікарів у сучасній інформації з питань ортопедичної патології. Особливо це стосується практикуючих ортопедів-травматологів, які не отримали достатніх знань з ортопедії під час навчання у вищих навчальних медичних закладах внаслідок обмеженої кількості годин, виділених для цього курсу.
Публікації з питань ортопедії у медичній літературі розрізнені і присвячені в основному окремим нозологічним одиницям, причому висвітлюються лише певні проблеми. Більш-менш повна узагальнена інформація з питань ортопедичної патології, яка б відповідала вимогам сьогодення, на теренах України поки що відсутня. Ми хотіли заповнити цю прогалину і надати можливість студентові і практикуючому ортопеду-травматологу отримати короткі відомості про аномалії розвитку плода, природжені і набуті захворювання опорно-рухового апарату.
Опис кожної нозологічної форми подаємо за загальноприйнятою схемою, звертаючи увагу на раннє виявлення дисплазій і природжених вад.
Ефективність своєчасної діагностики і консервативного лікування, починаючи з пологового будинку, підтвердилась на практиці, що дало можливість запобігти проведенню оперативних втручань та інвалідності з дитинства значного відсотка хворих. Прикладом цього може бути успішне консервативне лікування дисплазії кульшового суглоба, клишоногості та інших природжених вад.
У книзі "Ортопедія" належним чином висвітлюються складні набуті деформації у дітей, які виникли внаслідок в'ялого і спастичного паралічу, а також природжені вади і хвороби хребта, які досить часто трапляються, а хворі не завжди отримують повноцінне лікування. Це стосується сколіозів, спонди-лолістезів, запальних процесів хребта.
Також подано сучасні погляди на діагностику та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, остео-хондропатій, різної етіології синовітів і артритів, які трапляються у повсякденній практиці сімейного лікаря, терапевта і хірурга.
Інформація про пухлини і пухлиноподібні захворювання кісток і суглобів є дуже важливою, оскільки доброякісні і злоякісні пухлини стали частіше виявлятись як у дорослих, так і у дітей, а організація кваліфікованої допомоги хворим потребує покращання.
У книжку "Ортопедія" введено коротку інформацію про професійні захворювання опорно-рухового апарату (діагностика) лікування і профілактика яких повинні в сучасних умовах зайняти належне місце.
Ілюстративний матеріал віддзеркалює деякі питання тексту і у значній мірі запозичений з різних іноземних джерел: особливо з "Outline of Orthopaedics" (Crawford J.A., Hamblen D.L., 1990), чотиритомника "Operative Orthopaedics" (Chapman M.W., 1993), "Principles of Orthopaedie Practice" (Dee R., Hurst L., Gruber M., 1997), "Praktische Orthopedie" (Matzen/Matzen, 1990).
Сподіваємося, що україномовна "Ортопедія" буде корисною для студентів і зацікавлених фахівців-початківців: допоможе їм полегшити діагностику природжених і набутих ортопедичних захворювань та поліпшити лікування хворих.
Без сумніву, книжка "Ортопедія" не позбавлена певних недоліків, але оцінка ЇЇ придатності залишається за читачем. Будемо вдячні за справедливі зауваження та побажання, які обов'язково врахуємо.
Змiст пiдручника

Обстеження ортопедичного хворого
Скарги
Об'єктивне обстеження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Вимірювання довжини кінцівок
Вимірювання обводу сегментів кінцівок
Визначення обсягу та амплітуди рухів у суглобах
Визначення сили м'язів
Допоміжні методи обстеження опорно-рухового апарату
Розвиток кісткового скелета
Постнатальний розвиток кісток
Структурні елементи суглоба

Хрящ
Капсула суглоба
Патофізіологія суглобів
Вади розвитку і природжені аномалії скелета
Мукополісахаридози
Остеооніходизостоз (нігтьово-надколінковий синдром)
Рахітична гіпофосфатемія
Синдром гіпофосфатазії
Ключично-черепна і черепно-лицева дисплазії
Остеопойкілія
Інфантильний кортикальний гіперостоз (хвороба Caffеу)
Множинні кістково-хрящові екзостози (остеохондродисплазія)
Хвороба Олльє (множинний енхондроз)
Синдром Мафуччі (Maffucci)
Гемімелічна епіфізарна дисплазія
Прогресуюча м'язова атрофія
Осифікуюча прогресуюча фібродисплазія (осифікуючий прогресуючий міозит)
Мелореостоз
Синдром Ларсена
Недосконалий остеогенез (osteogenesis imperfecta)
Ахондроплазія
Гіпохондроплазія
Псевдохондроплазія (псевдохондробластична дисплазія)
Танатофорична дисплазія
Енхондральні дизостози (dysplasia ossium)
Енхондральний метаепіфізарний дизостоз
Тип Рібінга-Міллера
Тип Моркіо-Брейлсфорда (morbus Morquio)
Тип Пфаундлера-Гурлера (гаргоїлізм)
Метафізарний дизостоз
Дисхондроостеоз
Короткореберний полідактилічний синдром
Торакодистрофічний синдром Джунеса
Спондилоепіфізарна дисплазія
Фіброзна дисплазія
Артропатія охронозна (охроноз)
Крапчаста епіфізарна дисплазія
Синдром Марфана
Артрогрипоз
Ниркова остеопатія
Синдром Фанконі
Хвороба Педжета
Кривошия
Набута кривошия
Природжена мармурова хвороба (остеопетроз, системний остеосклероз, хвороба Альберса-Шенберга)
Системні осифікуючі періостози
Хвороба Де Кервена (De Quervain)
Метаболічні захворювання кісток
Остеомаляція
Остеомаляція внаслідок дефіциту кальцію і вітаміну D
Остеопороз
Ендокринні захворювання скелета
Кісткові синдроми при хворобах гіпофіза
Гіпофізарний карликовий зріст
Гігантизм і акромегалія
Хвороба Іценка-Кушинга
Адипозо-генітальна дистрофія
Вплив статевих гормонів на скелет
Гіпогеніталізм
Гіпергеніталізм
Зміни у скелеті при захворюваннях щитоподібної залози
Мікседема
Гіпертиреоз (базедова хвороба)
Гіперпаратиреоїдизм (паратиреоїдна остеодистрофія, фіброзний остит, хвороба Реклінгаузена)
Патологічні зміни у кістках при порушеннях функції підшлункової залози
Зміни у скелеті при дефіциті вітамінів D і С

Рахіт
Авітаміноз С
Кісткові кісти
Контрактури (contracturae)

Контрактура Дюпюітрена
Хвороба Ледергозе (Lederhose)
Природжені вади верхньої кінцівки
Природжені вади передпліччя
Косорукість
Природжений вивих головки променевої кістки
Хвороба Маделюнга
Амніотичні перетяжки та природжені ампутації
Природжений синостоз променевої і ліктьової кісток
Природжені вади кисті
Синдактилія
Брахіфалангія, брахідактилія і брахіметакарпія
Афалангія
Полідактилія і поліфалангія
Макродактилія
Природжені контрактури пальців кистей
Природжене розщеплення кисті
Природжені і набуті вади нижньої кінцівки
Природжені і набуті вади стегна
Недорозвиток стегнової кістки
Дисплазія кульшового суглоба і природжений вивих стегна
Хондроліз кульшового суглоба
Вальгусна деформація шийки стегнової кістки (coxa valga)
Варусна деформація шийки стегнової кістки (coxa vara)
Високе стояння великого вертлюга
Юнацький епіфізеоліз стегнової кістки
Стабільні і нестабільні епіфізеолізи
Природжені вади колінного суглоба
Природжений вивих надколінка
Природжений фрагментований надколінок
Перерозігнуте коліно (genu recurvatum)
Зігнуте коліно (genu flexum)
Аномалії розвитку менісків
Фабелля ділянки колінного суглоба
Кіста Бейкера
Хвороба Гоффа і травматичний ліпоартрит
Природжені вади гомілки
Природжена відсутність малогомілкової кістки
Природжена відсутність великогомілкової кістки
Природжений псевдоартроз великогомілкової кістки
Природжена ротація гомілки
Природжений вивих гомілки
Порушення осі нижньої кінцівки
Вальгусна деформація коліна
Варусна деформація коліна (genu varum)
Вару сне скривлення кісток гомілки
Хвороба Блаунта
Розхитаний колінний суглоб
Ортопедичні деформації стопи
Природжена клишоногість (talipes aeguino-varus congenita)
Природжені вади пальців стопи
Природжений гігантизм пальців стопи
Природжене поздовжнє розщеплення стопи
Додаткові сесамоподібні кістки стопи
Плоска стопа
Плосковальгусна стопа
Приведена стопа
Порожниста стопа (pes excavatus)
Вальгусне відхилення першого пальця стопи
Молоткоподібні пальці стопи
Шпори п'яткової кістки
Больові синдроми кінцівок
Синдром болючого плечового суглоба
Зап'ястковий синдром
Міофасціальний синдром
Біль у стопі
Апофізит п'яткової кістки
Тендиніт ахіллового сухожилка
Діабетична стопа
Врослий ніготь
Невроми стопи
Деформації грудної клітки
Природжені деформації грудної клітки
Лійкоподібна грудна клітка
Курячоподібна грудна клітка
Плоска грудна клітка
Рубцево втягнута грудна клітка
Шийні ребра
Синдром Кліпеля-Фейля
Природжене високе стояння лопатки (хвороба Шпренгеля)
Крилоподібна лопатка
Лопатковий хрускіт
Синдром драбинчастих м'язів
Синдром Тітце (Tietze)
Природжені вади хребта
Розщеплення хребців
Сакралізація та люмбалізація хребців
Блокування (конкресценція) хребців
Аномалії розвитку суглобових відростків хребців
Спондилоліз та спондилолістез
Кіфози
Юнацький кіфоз (хвороба Шеєрмана-Мау)
Старечий кіфоз
Сколіоз
Ідіопатичний сколіоз
Природжений, диспластичний і нейродиспластичний сколіози
Паралітичний сколіоз
Рахітичний сколіоз
Статичний сколіоз
Післятравматичний сколіоз
Помилки та ускладнення при оперативному лікуванні сколіозу
Захворювання хребта, які спричиняють біль
Остеохондроз хребта
Стеноз хребтового каналу
Хвороби міжхребцевих суглобів
Люмбаго
Спондилоз і спондилоартроз
Анкілозуючий спондилоартрит
Захворювання суглобів
Класифікація захворювань суглобів
Загальна патологія елементів суглоба
Артрити
Артрити невстановленої етіології

Ревматичний поліартрит
Ревматоїдний поліартрит
Ювенільний ревматоїдний артрит
Синдром Фелті
Синдром Рейтера (Фіссендже-Леруа-Рейтера)
Реактивні артрити
Післятравматичний артрит
"Летючий" (транзиторний) коксит
Гемофільний артрит
Іфекційні артрити відомої етіології

Гнійний артрит
Хламідійний артрит
Ієрсиніозний артрит
Гонорейний артрит
Сифілітичний артрит
Бруцельозний артрит
Дизентерійний артрит
Тифозні артрити
Інші післяінфекційні артрити
Подагра
Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів

Первинно-хронічний остеоартроз
Первинно-хронічний коксартроз
Лікування протрузійних коксартрозів
Первинно-хронічний гонартроз
Вторинні остеоартрози
Статичний деформуючий артроз
Статичний деформуючий артроз гомілковостопного суглоба
Післятравматичний деформуючий артроз
Післязапальний (післяінфекційний) артроз
Деформуючий артроз після асептичних остеонекрозів
Остеохондропатії
Остеохондропатії кісток верхньої кінцівки
Остеохондропатія головки плечової кістки
Розсікаючий остеохондроз головочки бокового відростка і блока плечової кістки
Остеохондропатія головки променевої кістки
Остеохондропатія ліктьового відростка
Остеохондропатія дистального епіфіза променевої або ліктьової кістки
Остеохондропатія півмісяцевої кістки (хвороба Кінбека)
Остеохондропатія човноподібної кістки кисті (хвороба Прайзера)
Остеохондропатії інших кісток зап'ястка
Остеохондропатія головок кісток п'ястка
Остеохондропатія фаланг пальців кисті
Остеохондропатії кісток нижньої кінцівки
Хвороба Легга-Кальве-Пертеса
Розсікаючий остеохондроз відростка стегнової кістки (хвороба Кеніга)
Остеохондропатія надколінка (хвороба Сіндінга-Ларсена і Йогансона)
Остеохондропатія горбистості великогомілкової кістки
Розсікаючий остеохондроз надп'яткової кістки
Остеохондропатія апофіза п'яткової кістки (хвороба Гаглюнда)
Остеохондропатія човноподібної кістки стопи (хвороба Келера І)
Остеохондропатія головки кістки плесна (хвороба Келера II)
Остеохондропатія основи (апофіза) п'ятої кістки плесна (хвороба Ізеліна)
Остеохондропатія сесамоподібних кісток плесно-фалангового суглоба
Остеохондропатія тіла хребця (хвороба Кальве)
Остеохондропатія сіднично-лобкового з'єднання
Неврогенні артропатії
Сирингомієлітична артропатія
Табетична артропатія
Хондроматоз суглоба
Хондрокальциноз
Гіпермобільний синдром у дітей і підлітків

Неврогенні деформації опорно-рухового апарату
Ортопедичні деформації після поліомієліту
Паралітична клишоногість
Паралітична вальгусна стопа
Дитячий церебральний спастичний параліч (ДЦП)
Кістково-суглобовий туберкульоз
Загальні принципи консервативного лікування
Оперативне лікування кістково-суглобового туберкульозу
Туберкульозний спондиліт
Оперативне лікування туберкульозного спондиліту
Туберкульоз кульшового суглоба
Туберкульоз колінного суглоба
Туберкульозний трохантерит
Туберкульозний сакроілеїт
Туберкульоз плечового суглоба
Туберкульоз ліктьового суглоба
Кістково-суглобовий туберкульоз іншої локалізації
Лікування напливних абсцесів і нориць
Остеомієліт
Гематогенний остеомієліт
Склерозуючий остеомієліт Гарре (Kare Garre)
Остеомієліт Літре
Абсцес Броді
Професійні захворювання опорно-рухового апарату
Хвороба Дойчлендера
Захворювання периферичної нервової системи
Професійні травми і хвороби спортсменів
Професійні захворювання сухожилків
Стенозуючі лігаментити
Крепітуючий тендовагініт передпліччя
Професійні бурсити
Професійні міозити
Асептичний остеонекроз півмісяцевої кістки зап'ястка
Періартрит плечового суглоба
Епікондиліт плечової кістки
Вібраційна хвороба
Ураження електричним струмом
Ураження кісток від дії холоду
Радіаційне ураження кісток
Зміни в кістках і суглобах при кесоновій хворобі
Захворювання опорно-рухового апарату внаслідок хронічної інтоксикації
Отруєння фосфором
Хронічне отруєння свинцем (сатурнізм)
Отруєння фтором та його сполуками
Отруєння міддю
Пухлиноподібні захворювання та пухлини кісток
Гістологічна класифікація пухлин кістково-суглобової системи
Класифікація пухлин за клінічним перебігом процесу
TNM клінічна класифікація
Етіологія
Клінічні симптоми пухлин
Діагностика
Лабораторне обстеження
Основні принципи лікування пухлин
Променева терапія
Хіміотерапія
Література

скачати підручник: «Ортопедія»
Ортопедия
  • Divankalina
  • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив