Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими - Черенько М.П. - Підручник

Скачать бесплатно книгу «Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими», Черенько М.П.Год выпуска: 1999

Автор: Черенько М.П., Ваврик Ж.М.

Жанр: Хірургія

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: До проголошення незалежності та суверенності України, під час перебування її в складі колишнього СРСР, навчання в медичних навчальних закладах проводилося майже винятково російською мовою. Посібники для студентів вузів та училищ видавались головним чином у Москві. Але навіть і в тих рідкісних випадках, коли публікувалися в Україні, зокрема в Києві, вони були написані переважно російською. Лише зрідка, в періоди демонстрування союзною владою самостійності республік, деякі з посібників було видано українською мовою. Це, зокрема,«Патологічна фізіологія» О.О. Богомольця (1937), «Спеціальна хірургія» О.П. Кримова (1951), «Загальна хірургія» К.Д. Двужильної (1969) тощо. Проте за умови викладання у вузах та училищах російською мовою та за наявності з усіх дисциплін і в достатній кількості російськомовних підручників українські підручники не ставали ні явищем у Навчальному житті вузів України, ні справжніми підручниками, тобто не мали поширення, їх випуск був звичайнісінькою формальністю.
Однак треба віддати належне піонерській роботі авторів цих підручників, які, знаючи про незавидне майбутнє своїх книг, фактичне нехтування ними з боку офіційних установ, зробили величезну справу не тільки наукового, оскільки вони були написані на високому науковому рівні, але й філологічного характеру — вони підтримували та творили українську науково-практичну медичну термінологію.
Зараз в умовах самостійного існування української держави та конституційного закріплення української мови як державної і поступового запровадження у вузах та училищах української мови створення підручників національною мовою є вкрай потрібним, щонайважливішим, без перебільшення, політичним завданням, яке сприятиме реалізації державної самостійності нашої країни.
Виходячи з цього, автори на пропозицію Міністерства охорони здоров'я України взяли на себе сміливість створити новий підручник із загальної хірургії, який допоміг би заповнити ту прогалину в ук-раїнськомовній літературі з цієї медичної дисципліни, яка зараз існує, оскільки з моменту виходу підручника К.Д. Двужильної минуло майже три десятиріччя і він не тільки став раритетом, але й не відповідає сучасному рівню хірургічної науки.
На книжковому ринку України з'явилися окремі посібники з хірургії, перекладені з англійської, зокрема А.П.М. Фореста, Д.С. Картера та І.Б. Маклеода «Хірургія: основи і практика» у 2 томах (1994), але вони лише частково висвітлюють деякі проблеми загальної хірургії і не відповідають програмам наших медичних вузів, не кажучи вже про їх малий тираж і фактичну недоступність не тільки для студентів, але й для викладачів.
Невпинний прогрес теоретичної та клінічної медицини — фундаментальних наук, створення нових засобів діагностики та лікування, величезної кількості фармакологічних препаратів, розробка нових технологій та техніки хірургічних операцій (ендоскопічна хірургія, рентгенваскулярна хірургія тощо) ставлять перед авторами підручника необхідність віддзеркалення в межах програмного обсягу тих нових досягнень, що зроблені наукою в галузі загальних методів діагностики та лікування.
Нові україномовні підручники повинні сприяти піднесенню рівня професійної підготовки майбутнього лікаря, а відтак і медичної науки та охорони здоров'я, до сучасних світових стандартів.
Пропонований підручник складений відповідно до програми із загальної хірургії для медичних вузів України, затвердженої МОЗ України у 1993 р. За структурою, порядком викладу матеріалу та рубрикацією розділів підручник відрізняється від колишніх підручників. До його складу входять такі розділи, як догляд за хворими та десмургія. У рамках відведеного обсягу ми намагалися якомога повніше викласти головні проблеми сучасної загальної хірургії і, зокрема, такі, як кровотеча, інфекція, рани, шок, травма, опіки, регулювання обміну та функцій організму в умовах хірургічної агресії тощо.
Сьогодні, у часи глибокої та вузької диференціації наук, одному чи двом автором майже неможливо на досить високому рівні висвітлити всі загальнохірургічні проблеми. З огляду на це такі розділи хірургії, які уже давно відокремилися як самостійні медичні дисципліни, зокрема травматологія, анестезіологія та реаніматологія, були написані відповідно відомими фахівцями з цих галузей, заслуженими діячами науки професорами Є.Т. Скляренком та Л.П. Чепкієм.
Підручник «Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими» розрахований на студентів III курсу (V—VI семестри), що вивчають загальну хірургію, насамперед, та інтернів-хірургів.
Створення підручника — копітка та відповідальна праця, і він, звичайно, не позбавлений недоліків — як за змістом, так і за формою та мовою викладу. Тому ми сподіваємось, що зауваження колег, зокрема викладачів загальної хірургії та провідних фахівців із хірургії, будуть сприйняті з належною увагою та подякою, допоможуть у майбутньому поліпшити цей підручник.

скачати підручник: «Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими»
Хирургия
  • Prozerpina
  • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...