Акушерство та гінекологія - Громова А.М. - Підручник

Скачати безкоштовно підручник «Акушерство та гінекологія», Громова А.М.Год выпуска: 2000

Автор: А.М. Громова, В.К. Ліхачов

Жанр: Акушерство

Формат: PDF

Качество: OCR

Описание: Акушерство - це найдавніша галузь медицини, а гінекологія сформувалась як окрема медична дисципліна в середині ХІХ сторіччя. Зараз в Україні створена широка мережа лікувально-профілактичних установ по наданню допомоги матерям і дітям. Це консультації для жінок і дітей, акушерсько-гінекологічні стаціонари, ясла, дитячі садки, дитячі поліклініки і лікарні.
Вивчення акушерства є невідкладною складовою частиною сучасної підготовки медичних кадрів, в тому числі і стоматологів.
Одним з перших російських лікарів, який побачив зв'язок акушерства із стоматологією, був засновник вітчизняного акушерства Н.М. Максимович-Амбодик (1744-1812), уродженець с. Веприк Полтавської губернії. В своєму творі «Мистецтво повивання, або наука про баб'ячу справу» (1784-1786) Н.М.Максимович-Амбодик звертає увагу також на деякі питання стоматології, дає багато корисних порад про гігієну порожнини рота дитини, описує захворювання зубів та слизової оболонки рота.
Сьогодні існує науково обґрунтована антенатальна профілактика стоматологічних захворювань. Відомо, що кожному терміну антенатального періоду відповідає ступінь формування та мінералізації різних груп тимчасових зубів. Рентгенологічні дослідження показали, що при терміні вагітності 18-19 тижнів починається мінералізація ріжучого краю ікла і медіально-щічних горбів перших молярів. У 24-25 тижнів вагітності продовжується мінералізація різців, майже повністю кальцифікується ріжучий край ікла, триває мінералізація щічних горбів першого моляра, з'являються ділянки кальцифікації язиково-медіальних горбів, виникають ознаки початку мінералізації щічно-медіального бугра другого моляра, починає вимальовуватись фолікул першого постійного моляра. У 26 тижнів вагітності продовжується мінералізація різців та ікол; щічні горби перших молярів майже зливаються, візуалізуються перші ознаки мінералізації верхівки дистально-щічного горба другого моляра, збільшується фолікул шостого зуба. У 32 тижні вагітності продовжується мінералізація різців та ікол. Зливаються щочні горби перших молярів, з'являється верхівка медіально-язичного горба другого моляра. У 36 тижнів вагітності кальцифіковані всі поверхні різців (крім пришиїчної ділянки), повністю злилися щічні горби перших молярів, більш чітко вимальовуються язичні горби перших тимчасових молярів, процес мінералізації розповсюджується на проксимальну поверхню першого тимчасового моляра. Інтенсивніше йде мінералізація дистально-язикового горба другого моляра. Пришиїчна ділянка різців, вестибулярна, пришиїчна та проксимальна поверхня ікол, язична поверхня першого тимчасового моляра, основна частина коронки першого постійного, а також фісури усіх тимчасових зубів формуються після народження дитини.
Змiст підручника
«Акушерство та гінекологія»

Основні етапи розвитку акушерства (А.М. Громова, Л.М. Добровольська)
Структура і організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (Л.М. Добровольська)
Жіноча консультація
Стаціонар пологового будинку
Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму (А.М.Громова)
Анатомія жіночих статевих органів
Фізіологічні особливості жіночого організму
Менструальний цикл
Методи функціональної діагностики
Запліднення та розвиток плода (А.П.Голубєв, О.Г.Макаров)
Запліднення
Розвиток плідного яйця
Зміни в організмі жінки під час вагітності (В.К.Ліхачов)
Ендокринна система
Центральна нервова система
Особливості метаболізму, властиві вагітності
Водно-сольовий обмін
Серцево-судинна система
Гематологічні зміни під час вагітності
Функція системи дихання
Органи травлення
Зміни в статевих органах і молочних залозах
Опорно-рухова система
Покриви тіла та вага жінки при вагітності
Діагностика вагітності. Спостереження за її перебігом (А.П. Голубєв, В.Б. Мартиненко)
Ознаки вагітності
Біологічні методи діагностики вагітності
Акушерська термінологія
Методи обстеження вагітної
Діагностика терміну вагітності
Ведення вагітної в жіночій консультації. Видача дородової відпустки
Сучасні методи діагностики стану плода (В.Б. Мартиненко, Л.М. Добровольська)
Ультразвукове дослідження
Біофізичний профіль плода
Оцінка стану серцевої діяльності плода
Визначення ступеня зрілості легень плода
Інвазивні методи діагностики стану плода та навколоплідних вод
Гігієна та дієтетика вагітних (М.С. Чопорова)
Асептика та антисептика в акушерстві (М.С. Чопорова, Г.М. Алтуєв)
Жіночий таз. Таз з акушерської точки зору (В.Б. Мартиненко, О.Г. Макаров)
Фізіологія пологів (А.М. Громова, Н.І. Мітюніна, Г.М. Алтуєв)
Причини початку пологів
Регуляція пологової діяльності
Пологові сили
Біомеханізм пологів при згинальних передлежаннях
Клінічний перебіг пологів
Ведення пологів
Знеболювання пологів (Н.І. Мітюніна)
Метод психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів
Медикаментозне знеболювання пологів
Немедикаментозні методи анестезії в пологах
Фізіологія новонародженого, надання допомоги та догляд за ним (А.М. Громова)
Клінічний перебіг та ведення післяпологового періоду (В.К. Ліхачов)
Перебіг післяпологового періоду
Ведення післяпологового періоду
Тазові передлежання плода. Перебіг вагітності та пологів (А.М. Громова, Н.І. Мітюніна)
Діагностика тазових передлежань
Перебіг і ведення вагітності
Біомеханізм родів при тазових передлежаннях
Особливості перебігу і ведення пологів при тазових передлежаннях
Багатоплідна вагітність (Н.І. Мітюніна, М.С. Чопорова)
Загальні положення
Діагностика багатоплідної вагітності
Перебіг та ведення багатоплідної вагітності
Перебіг пологів
Ведення пологів
Невиношування та переношування вагітності (Л.М. Добровольська)
Невиношування вагітності
Переношування вагітності
Фетоплацентарна недостатність. Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого (Л.М. Добровольська)
Фетоплацентарна недостатність
Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого
Ранні токсикози вагітних. Пізні гестози (В.К. Ліхачов)
Ранні токсикози вагітних
Токсикози вагітних, що рідко зустрічаються
Пізні гестози
Аномалії скоротливої діяльності матки (А.М. Громова)
Патологічний прелімінарний період
Слабкість родової діяльності
Надмірно сильна родова діяльність
Дискоординована родова діяльність
Аномалії кісткового тазу (В.К. Ліхачов)
Анатомічно звужений таз
Перебіг вагітності і пологів при звуженому тазі
Ведення пологів при звужених тазах
Родові травми (А.П. Голубєв, Т.Ю. Ляховська)
Розриви шийки матки
Розриви піхви
Розриви промежини і вульви
Розрив матки
Післяродові нориці
Післяродовий виворіт матки
Розходження і розриви лонного сполучення
Акушерські кровотечі (А.М. Громова, Т.Ю. Ляховська)
Передлежання плаценти
Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
Кровотечі в послідовому та ранньому післяродовому періодах
Післяпологові септичні захворювання (А.М. Громова, В.К. Ліхачов)
Перший етап
Другий етап
Третій етап
Четвертий етап
Загальні принципи лікування післяпологових септичних захворювань
Захворювання новонароджених (А.М. Громова)
Родові травми новонародженого
Токсико-септичні захворювання новонароджених
Оперативне акушерство (В.К. Ліхачов)
Операції, що зберігають вагітність
Операції, які готують родові шляхи
Акушерський поворот
Розроджуючі операції
- акушерські щипці (Н.О. Удовицька)
- вакуум-екстракція плода
- екстракція плода за тазовий кінець
- кесарський розтин (Н.І. Мітюніна)
Плодоруйнівні операції
Операції, що виконуються в третьому періоді пологів і в ранньому післяпологовому періоді
Загальна симптоматологія гінекологічних захворювань та методи обстеження гінекологічних хворих (В.К. Ліхачов, Т.Ю. Ляховська)
Симптоми гінекологічних захворювань
Методи обстеження гінекологічних хворих
Запальні захворювання жіночих статевих органів (В.К. Ліхачов, Т.Ю. Ляховська)
Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів
Запальні захворювання жіночих статевих органів, які передаються статевим шляхом
«Гострий живіт» в гінекології (В.К. Ліхачов)
«Гострий живіт», пов'язаний з кровотечею в черевну порожнину
Порушення живлення пухлин внутрішніх статевих органів
«Гострий живіт» при гнійних запальних захворюваннях жіночих статевих органів
Пельвіоперитоніт та перитоніт
Порушення менструальної функції (А.М. Громова, В.К. Ліхачов)
Класифікація порушень менструального циклу
Форми порушень менструального циклу
Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів (А.М. Громова, Т.Ю. Ляховська, Н.О. Удовицька)
Фонові процеси жіночих статевих органів
Передракові захворювання шийки матки
Діагностика фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів
Лікування фонових та передракових станів жіночих статевих органів
Гіперпластичні процеси ендометрію
Доброякісні пухлини жіночих статевих органів (А.М. Громова, Т.Ю. Ляховська, Н.О. Удовицька, Г.М. Алтуєв)
Доброякісні пухлини яєчників
Фіброміома матки
Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів (Л.М. Добровольська, В.К. Ліхачов)
Рак вульви
Рак шийки матки
Рак тіла матки
Саркома матки
Рак яєчників
Рак маткових труб
Трофобластичні захворювання
Штучний аборт (Г.М. Алтуєв, О.Г. Макаров)
Штучне переривання вагітності до 12 тижнів
Переривання вагітності після 12 тижнів
Ускладнення штучного аборту
Сучасні методи планування сім'ї (Л.М. Добровольська)
Традиційні методи контрацепції
Сучасні методи контрацепції
Добровільна хірургічна стерилізація
Невідкладна (посткоітальна) контрацепція
Контрацепція в різні періоди життя жінки
Медико-генетичне консультування в акушерстві (А.М. Громова, А.А. Дудченко)
Організація і структура медико-генетичної служби
Спадкові захворювання та вроджені вади розвитку
Методи медико-генетичної діагностики
Профілактика вроджених вад розвитку плода

Акушерство
  • marishka11
  • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив